news

nyheter

1. Absorpsjonsmetode:
Absorber hydrogensulfidgass med alkalisulfidløsning (eller kaustisk sodaløsning).Fordi hydrogensulfidgass er giftig, bør absorpsjonsreaksjonen utføres under negativt trykk.For å hindre høy forurensning av luften med hydrogensulfid i eksosgassen, kjøres flere absorbatorer i serie i produksjonen, og hydrogensulfidinnholdet reduseres til et lavere nivå etter gjentatt absorpsjon.Absorpsjonsvæsken konsentreres for å oppnå natriumhydrosulfid.Dens kjemiske formel:
H2S+NaOH→NaHS+H2O
H2S+Na2S→2NaHS

2. Natriumalkoksyd reagerer med tørt hydrogensulfid for å fremstille natriumhydrosulfid:
I en 150mL kolbe med et grenrør, tilsett 20mL nydestillert absolutt etanol og 2g metallnatriumbiter med en glatt overflate og uten oksidlag, installer en tilbakeløpskjøler og et tørkerør på kolben, og forsegl grenrøret først.Når natriumalkoksydet er utfelt, tilsett ca. 40 ml absolutt etanol i partier til natriumalkoksydet er fullstendig oppløst.
Sett et glassrør rett inn i bunnen av løsningen gjennom grenrøret, og før tørr hydrogensulfidgass (merk at ingen luft kan komme inn i kolben i det forseglede grenrøret).Mett løsningen.Løsningen ble sugefiltrert for å fjerne bunnfallet.Filtratet ble lagret i en tørr konisk kolbe, og 50 ml absolutt eter ble tilsatt, og en stor mengde hvitt NaHS bunnfall ble utfelt umiddelbart.Totalt ca. 110 ml eter er nødvendig.Bunnfallet ble raskt filtrert av, vasket 2-3 ganger med absolutt eter, tørket av og plassert i en vakuumeksikkator.Renheten til produktet kan nå analytisk renhet.Hvis høyere renhet NaHS er nødvendig, kan den løses i etanol og omkrystalliseres med eter.

3. Natriumhydrosulfidvæske:
Løs opp natriumsulfid-nonahydrat i nydampet fyllevann, og fortynn deretter til 13 % Na2S (W/V)-løsning.14 g natriumbikarbonat ble tilsatt til løsningen ovenfor (100 ml) under omrøring og under 20°C, umiddelbart oppløst og eksotermisk.Deretter ble 100 ml metanol tilsatt under omrøring og under 20°C.På dette tidspunktet var eksotermen igjen eksoterm og nesten alt av det krystallinske natriumkarbonatet falt ut umiddelbart.Etter 0 minutter ble blandingen filtrert med sug, og resten ble vasket med metanol (50 ml) i porsjoner.Filtratet inneholdt ikke mindre enn 9 g natriumhydrosulfid og ikke mer enn 0,6 % natriumkarbonat.Konsentrasjonene av de to er henholdsvis ca. 3,5 gram og 0,2 gram per 100 ml løsning.

Vi forbereder det vanligvis ved å absorbere hydrogensulfid med natriumhydroksidløsning.Når innholdet (massefraksjon av natriumhydrosulfid) er 70 %, er det et dihydrat og er i form av flak;hvis innholdet er lavere, er det et flytende produkt, det er tre Hydrate.


Innleggstid: 23. februar 2022