principles_banner

Våre prinsipper

Våre prinsipper

our principles

Kunder

 • Kundene er vår Gud, og kvalitet er Guds krav.
 • Kundetilfredshet er den eneste standarden for å teste arbeidet vårt.
 • Vår tjeneste er ikke bare ettersalg, men hele prosessen.Konseptet med tjeneste går gjennom alle ledd i produksjonen.

Ansatte

 • Vi håper produksjonssikkerhet er alles ansvar
 • Vi respekterer, stoler på og bryr oss om våre ansatte
 • Vi mener at lønn bør være direkte relatert til jobbutførelse, og eventuelle metoder bør brukes
 • Når det er mulig, som insentiver, overskuddsdeling osv.
 • Vi forventer at ansatte jobber ærlig og får belønning for det.
our principles
our principles

Leverandører

 • Rimelig pris på råvarer, god forhandlingsholdning.
 • Vi ber leverandører om å være konkurransedyktige i markedet når det gjelder kvalitet, pris, levering og innkjøpsvolum.
 • Vi har hatt et samarbeidsforhold med alle leverandører i mange år.